martes, 15 de abril de 2014

Asamblea Anual 2013

Assemblea Anual 2013

El passat cap de setmana, la colla va tenir la seva assemblea anual, en la qual es van arribar a diversos acords per gestionar la nova etapa de la colla,
una de les coses més importants va ser el canvi de Junta,
la junta sortint va fer el traspàs de poders indicant als entrants seves noves funcions

La Junta sortint composta per: 


Cap de colla..............................Inma Tendeiro
Secretària:................................Vicky Calderon
Tresorera :............................... Mireya Mahedero
Responsable de Musica: ............Isabel
Responsable de Sortides:..........Cristina obalar
Responsable de Foc: .................Paco Torregrosa

La Junta Entrant

Cap de Colla............................Inma Tendeiro
Secretària................................ Eva august
Vocal Secretària...................... Celes Venegas
Tresorera.................................Cristina Obalar
Responsable de Musica........... Isabel
Responsable de Musica...........Teresa Delgado
Responsable de Musica........... Mari Orcajala
Responsable de Foc................ Carlos Mestre
Responsable de Foc................ Francesc Perarnau

També d'aprovar diversos temes com sortides pròximes i Festes del Barri ect, etc